E-SĄD


Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU), zwane potocznie e-sądem, jest nową w polskim prawie cywilnym procedurą sądową (funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2010 roku), pozwalającą na szybsze, tańsze oraz łatwiejsze dochodzenie swoich roszczeń pieniężnych. Jego istotą jest szybkie i wygodne przeprowadzenie postępowania sądowego, które z jednej strony będzie minimalnie uciążliwe dla stron postępowania, a z drugiej – odciąży system sprawiedliwości w Polsce. Jest on przeznaczony dla spraw cywilnych, których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W zakresie swoich usług kancelaria oferuje Klientom przygotowywanie i wnoszenie pozwów drogą elektroniczną do e-sądu (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny).

Cała procedura odbywa się w formie elektronicznego postępowania upominawczego i pozwala na szybkie wytoczenie powództwa.

Zaletą tego postępowania sądowego jest przede wszystkim zminimalizowanie kosztów Klienta kancelarii oraz istotne uproszczenia proceduralne. W formie elektronicznej ma miejsce także komunikacja kancelarii z e-sądem.

Koszty elektronicznego postępowania upominawczego stanowią jedynie 1/4 wysokości kosztów ponoszonych w zwykłym postępowaniu cywilnym. Postępowanie elektroniczne jest tańsze od postępowania tradycyjnego aż o 75%. Od pozwu o zapłatę pobiera się bowiem jedynie czwartą część opłaty sądowej, która co do zasady wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Tytułem przykładu należy wskazać, iż w zwykłym postępowaniu cywilnym w sprawie o zapłatę kwoty 10.000,00 złotych opłata sądowa wynosi 500,00 złotych, natomiast w EPU opłata sądowa stosunkowa wyniesie jedynie 125,00 złotych (1,25% wartości przedmiotu sporu).Kontakt


Kancelaria Adwokacka
adwokat Tomasz Makowski
ul. 3 Maja 21/6
81 - 363 Gdynia


tel. kom. + 48 506 77 82 77
biuro@adwokat-makowski.pl


NIP: 586-220-33-30
REGON: 221553682