Spory z instytucjami finansowymi oraz pomoc w oddłużeniu


Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz aktualnych i byłych Klientów banków, SKOK-ów, instytucji parabankowych, towarzystw ubezpieczeniowych, w sprawach produktów finansowych określanych mianem kredytów frankowych, polisolokat oraz pożyczek gotówkowych. Nierzadko wierzytelności mające swoje źródło w opisanych wyżej umowach są zbywane krajowym albo zagranicznym funduszom inwestycyjnym, czy też spółkom specjalizującym się w windykowaniu należności (tzw. handel długami).

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach określanych potocznie jako oddłużanie, czy antywindykacja.

Świadczymy pomoc prawną przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Komornikami Sądowymi, Sądami upadłościowymi, Rzecznikiem Finansowym, a także firmami windykacyjnymi.

Nierzadko postanowienia umów wiążących Klientów pozwalają na podjęcie działań zmierzających do istotnego zmniejszenia kwoty zadłużenia, a nawet – w skrajnym sytuacjach – ustalenia nieważności całej umowy. Co więcej, częstą praktyką wierzycieli jest dochodzenie należności pieniężnych, względem których możliwe jest podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia i uniknięcie przez Klienta zwrotu niespłaconego długu.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej tego typu spraw, potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi w sprawach Klientów Kancelarii, pozwala obrać najefektywniejszą dla Klienta taktykę obrony.

Przeważnie Kancelaria dokonuje nieodpłatnej wstępnej analizy prawnej sprawy. Wysłanie zapytania wiadomością e-mail (biuro@adwokat-makowski.pl) jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć oraz przedstawimy bezpłatną wycenę usługi prawnej.


Prosimy pamiętać o tym, że w przeważającej liczbie przypadków działania prawne muszą zostać podjęte niezwłocznie. Od chwili przyjęcia przesyłki sądowej lub komorniczej bieg rozpoczynają nieprzekraczalne terminy urzędowe, których upływ często definitywnie uniemożliwi podjęcie próby skutecznej obrony.


Kontakt


Kancelaria Adwokacka
adwokat Tomasz Makowski
ul. 3 Maja 21/6
81 - 363 Gdynia


tel. kom. + 48 506 77 82 77
biuro@adwokat-makowski.pl


NIP: 586-220-33-30
REGON: 221553682