Poufność / bezpieczeństwo

Sprawy Klientów kancelarii objęte są pełną gwarancją zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego zespół kancelarii dowiedział się podczas świadczenia pomocy prawnej. Bezwzględne przestrzeganie tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej, a także przepisów tzw. RODO stanowi podstawę działalności kancelarii. Kancelaria nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację Klientów.  Z tego powodu nie udostępniamy listy naszych Klientów z sektora prywatnego, pisemnych listów referencyjnych, pisemnych podziękowań, itp.

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

W toku realizacji zlecenia zespół kancelaria dąży do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić Klientowi kosztów oraz doradza ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem Klienta.