Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Wówczas wszelkie ustalenia finansowe są dla Klienta jasne i nie stanowią dla niego zaskoczenia na żadnym etapie.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej lub reprezentację w określonej sprawie można uzyskać telefonicznie, tel. kom. +48 506 77 82 77 bądź przesyłając zapytanie wiadomością e-mail: biuro@adwokat-makowski.pl

Wysłanie zapytania jest niezobowiązujące, a w odpowiedzi podpowiemy od czego zacząć oraz przedstawimy bezpłatną wycenę usługi prawnej.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem aglomeracji trójmiejskiej należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

Warto wskazać także, iż w niektórych sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów reprezentacji procesowej (całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta na rzecz kancelarii).

Zamów wycenę