Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od: rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy. W szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia – wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:

  • wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego
  • wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces (success fee)

Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny tel. kom. +48506778277 lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@adwokat-makowski.pl