Wysokość wynagrodzenia wyliczanego w oparciu o stawkę godzinową uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz wyżej wymienionej stawki godzinowej.

adwokat makowski gdynia
Zamów wycenę