Usługi kancelarii

Usługi kancelarii Tomasza Makowskiego obejmują tradycyjne obszary praktyki adwokackiej

m. in. reprezentację procesową w sprawach sądowych, reprezentację w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, stałe doradztwo prawne, dochodzenie roszczeń majątkowych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje obszary:

Sprawy cywilne
sprawy o zapłatę z umów, sprawy o świadczenia niepieniężne z umów itp.
Dowiedz się więcej
Nieruchomości
ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
Dowiedz się więcej
Podział majątku dorobkowego
sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Dowiedz się więcej
Windykacja
polubowna i sądowa windykacja należności, reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
Dowiedz się więcej
Spadki
sprawy dotyczące podziału, nabycia czy odrzucenia spadku
Dowiedz się więcej
Spory z Instytucjami Finansowymi
sprawy przeciwko instytucjom bankowym o zwrot pobranych opłat
Dowiedz się więcej
Oddłużanie
reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach o zapłatę
Dowiedz się więcej
Odszkodowania
sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wszelkiego rodzaju świadczenia
Dowiedz się więcej
Prawo pracy
sprawy dotyczące roszczeń, odszkodowań czy zadośćuczynień
Dowiedz się więcej
Spory z administracją skarbową
reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami administracji skarbowej
Dowiedz się więcej
Prawo karne
obrona i reprezentacja w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami
Dowiedz się więcej
Kredyty CHF
sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciąganych przez konsumentów
Dowiedz się więcej