Nieruchomości

  • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
  • sprawy między współwłaścicielami o rozliczenie ulepszeń nieruchomości
  • sprawy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
  • sprawy o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia polegającego na ulepszeniu cudzej nieruchomości