Spory z administracją skarbową

Spory z administracją skarbową

  • reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
  • reprezentowanie podatników w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
  • reprezentowanie zobowiązanych w postępowaniach egzekucyjnych w administracji