Prawo pracy

  • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy
  • sprawy dotyczące zakazu konkurencji