Sprawy cywilne

  • sprawy o zapłatę z umów
  • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
  • polubowna, sądowa i komornicza windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów