Windykacja

  • polubowna i sądowa windykacja należności
  • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
  • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta
  • reprezentowanie w sprawach o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce