Archiwa: Services

Kredyty CHF
sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciąganych przez konsumentów
Prawo karne
obrona i reprezentacja w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami
Spory z administracją skarbową
reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami administracji skarbowej
Prawo pracy
sprawy dotyczące roszczeń, odszkodowań czy zadośćuczynień
Odszkodowania
sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wszelkiego rodzaju świadczenia
Oddłużanie
reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach o zapłatę
Spory z Instytucjami Finansowymi
sprawy przeciwko instytucjom bankowym o zwrot pobranych opłat
Spadki
sprawy dotyczące podziału, nabycia czy odrzucenia spadku
Windykacja
polubowna i sądowa windykacja należności, reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
Podział majątku dorobkowego
sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Nieruchomości
ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
Sprawy cywilne
sprawy o zapłatę z umów, sprawy o świadczenia niepieniężne z umów itp.