Oddłużanie

  • sprawy o zapłatę z powództwa banków, SKOK-ów, podmiotów skupujących wierzytelności, niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (NSFIZ)
  • reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i o sądowe wyjawienie majątku dłużnika
  • sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, bankowego tytułu egzekucyjnego, aktu notarialnego)
  • sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej