Spadki

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
  • sprawy dotyczące obalenia testamentów, w tym odręcznych i szczególnych
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o wykonanie zapisu testamentowego
  • sprawy o zabezpieczenie spadku
  • sprawy o spis inwentarza spadku, ustalanie długów spadkowych
  • sprawy o dział spadku