Spory z Instytucjami Finansowymi

Spory z Instytucjami Finansowymi

  • analiza zawartych przez konsumentów umów o kredyt waloryzowanych do waluty CHF, w tym w realiach orzeczniczych sądów krajowych (Sąd Najwyższy i sądy powszechne, również trójmiejskie), jaki i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (np. wyrok TSUE z 3 października 2019 r. w ,,polskiej’’ sprawie C-260/18),
  • sprawy o odwalutowanie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego lub denominowanego (CHF),
  • sprawy o sądowe unieważnienie umowy kredytowej (CHF),
  • sprawy o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej polisolokaty w związku z wypowiedzeniem umowy konsumentowi,
  • sprawy z powództwa banków przeciwko kredytobiorcom związane z wypowiedzianymi przez banki kredytami ,,frankowymi’’.