mec. Tomasz Makowski - Adwokat Gdynia

Zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Tomasza Makowskiego usług obejmuje tradycyjne obszary praktyki adwokackiej, a w szczególności:

  • reprezentację procesową w sprawach sądowych (jako pełnomocnik albo obrońca), przed organami ścigania,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i podatkowych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • stałe doradztwo prawne,
  • prowadzenie negocjacji przedsądowych,
  • dochodzenie roszczeń majątkowych,
  • obronę interesów osób zadłużonych,
  • sporządzanie projektów umów,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, odwołań, skarg i innych środków zaskarżenia.
Adwokat z Gdyni
Zakres

Usług

Sprawy cywilne
sprawy o zapłatę z umów, sprawy o świadczenia niepieniężne z umów itp.
Dowiedz się więcej
Nieruchomości
ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
Dowiedz się więcej
Podział majątku dorobkowego
sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Dowiedz się więcej
Windykacja
polubowna i sądowa windykacja należności, reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
Dowiedz się więcej
Spadki
sprawy dotyczące podziału, nabycia czy odrzucenia spadku
Dowiedz się więcej
Spory z Instytucjami Finansowymi
sprawy przeciwko instytucjom bankowym o zwrot pobranych opłat
Dowiedz się więcej
Oddłużanie
reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach o zapłatę
Dowiedz się więcej
Odszkodowania
sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wszelkiego rodzaju świadczenia
Dowiedz się więcej
Prawo pracy
sprawy dotyczące roszczeń, odszkodowań czy zadośćuczynień
Dowiedz się więcej
Spory z administracją skarbową
reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami administracji skarbowej
Dowiedz się więcej
Prawo karne
obrona i reprezentacja w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami
Dowiedz się więcej
Kredyty CHF
sprawy dotyczące kredytów frankowych zaciąganych przez konsumentów
Dowiedz się więcej